Protecția datelor

Protecția datelor

Atât Tratatul privind funcționarea U.E., cât și Carta drepturilor fundamentale a U.E. consacră dreptul la protecția datelor cu caracter personal, obligațiile celor care operează cu astfel de date fiind prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 2016/679, precum și de alte reglementări adoptate la nivel național. Având în vedere că, în activitatea antreprenorială, sunt inevitabile interacțiunile cu persoanele fizice, interacțiuni care deseori presupun și prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora, că sancțiunile prevăzute de reglementările din acest domeniu sunt unele drastice și că activitatea de control a A.N.S.P.D.C.P. devine din ce în ce mai intensă, este esențial ca antreprenorii să ia măsurile necesare pentru a asigura respectarea acestor prevederi legale în contextul desfășurării activității lor.

Prezentare exemplificativă a serviciilor oferite

  • redactarea/revizuirea procedurilor interne vizând asigurarea conformității prelucrării datelor cu caracter personal cu reglementările din acest domeniu;
  • redactarea/revizuirea documentelor prin care persoanelor fizice le sunt furnizate informațiile prevăzute de reglementările în vigoare cu privire la prelucrările care urmează să fie efectuate;
  • asistență pe parcursul investigațiilor efectuate de A.N.S.P.D.C.P. etc.

Telefon

0742 227 227

E-mail

office@consultantlegal.ro

Adresă:

Bd. Basarabia nr. 90, București

Copyright © 2021. Toate drepturile rezervate.