Drept imobiliar

Drept imobiliar

Noțiunea „drept imobiliar” este o creație a pieței avocaturii, această noțiune fiind utilizată pentru a demarca acele servicii juridice care sunt prestate în domeniul tranzacțiilor imobiliare și cel al construcțiilor. În ceea ce privește operațiunile din aceste domenii, este de remarcat că acestea pot fi generatoare de surprize neplăcute, în principal, din două motive: pe o parte, în România, nu este încă în ființă un sistem de publicitate imobiliară constitutiv de drepturi, i. e. transferul drepturilor reale imobiliare să opereze doar în momentul intabulării, iar, pe de altă parte, căderea regimului comunist pe durata căruia a fost suprimată aproape în totalitate proprietatea privată a fost urmată de adoptarea unui val de reglementări cu caracter reparatoriu, reglementări generatoare de multiple incertitudini care subzistă și în prezent.

Prezentare exemplificativă a serviciilor oferite

  • efectuarea unor analize vizând identificarea gradului de risc prezentat de tranzacțiile imobiliare proiectate;
  • asistență în ceea ce privește redactarea actelor juridice privitoare la drepturile imobiliare;
  • asistență în raporturile cu autoritățile din domeniul publicității imobiliare, al urbanismului și al construcțiilor etc.

Telefon

0742 227 227

E-mail

office@consultantlegal.ro

Adresă:

Bd. Basarabia nr. 90, București

Copyright © 2021. Toate drepturile rezervate.