Despre

Consultant Legal

Tratarea problemelor juridice de interes pentru activitatea antreprenorilor

Consultant Legal este un proiect dezvoltat de cabinetul individual al cărui titular este av. Iacob Buga, membru al Baroului București din anul 2015.

Experiență profesională
Pregătire profesională
Modalitatea noastră de lucru

Pașii pe care îi urmăm în contextul gestionării proiectelor

01

Prezentarea problemei

Prezentarea nu se rezumă la o simplă expunere, ci și la furnizarea tuturor materialelor pe care se bazează respectiva expunere

Analiza problemei

Pe baza informațiilor și materialelor primite, se procedează la identificarea precisă a problemei precum și a soluțiilor posibile

02

03

Stabilirea strategiei

Având în vedere soluțiile identificate, împreună cu clientul, este agreată strategia care urmează să fie aplicată

Implementarea strategiei

Strategia este implementată, clientul fiind informat în mod constant cu privire la evoluțiile înregistrate

04

Contactează-ne prin WhatsApp

FAQ

Întrebări frecvente

Potrivit prevederilor art. 127 alin. (3) din Statutul profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare, următoarele criterii trebuie să fie avute în vedere cu ocazia stabilirii cuantumului onorariilor avocațiale:

 • timpul şi volumul de muncă necesare pentru prestarea serviciilor solicitate;
 • natura, noutatea şi dificultatea problemei;
 • importanţa intereselor în cauză;
 • împrejurarea că acceptarea unui mandat constituie un impediment pentru acceptarea unui alt mandat din partea unei alte persoane, dacă această împrejurare poate fi constatată de client fără investigaţii suplimentare;
 • notorietatea, titlurile, vechimea în muncă, experienţa, reputaţia şi specializarea avocatului;
 • conlucrarea cu experţi sau alţi specialişti, impusă de natura, obiectul, complexitatea şi dificultatea problemei;
 • avantajele şi rezultatele obţinute de client urmare a serviciilor prestate de avocat;
 • situaţia financiară a clientului;
 • constrângerile de timp în care avocatul este obligat de împrejurările cauzei să acţioneze pentru a presta servicii juridice de calitate.

Potrivit prevederilor art. 129 din Statutul profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare, există următoarele modalități de stabilire a onorariilor avocațiale:

 • onorarii orare – sumele fixe cuvenite avocatului pentru fiecare oră de servicii profesionale prestate;
 • onorarii fixe – sumele fixe cuvenite avocatului pentru serviciile profesionale prestate;
 • onorarii de succes – sumele fixe sau variabile stabilite pentru atingerea de către avocat a unui anumit rezultat.

În ceea ce privește modalitățile indicate mai sus, sunt de menționat și următoarele:

 • pot fi stabilite onorarii combinând cele trei modalități indicate mai sus;
 • onorariile orare şi cele fixe sunt datorate indiferent de rezultatele obţinute urmare a prestării serviciilor juridice;
 • poate fi convenită și plata unor onorarii periodice inclusiv sub formă forfetară;
 • onorariile de succes au caracter complementar, putând fi stabilite exclusiv în completarea celor fixe/orare agreate.

Telefon

0742 227 227

E-mail

office@consultantlegal.ro

Adresă:

Bd. Basarabia nr. 90, București

Copyright © 2021. Toate drepturile rezervate.